ေရတံခြန္ကမ္းေျခ

HtenTaw Beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

ေရလယ္ဘုရားကမ္းေျခမွ သိမ္ေခ်ာင္းကမ္းေျခသို႔တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းကမ္းေျခႏွင္႔ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခသို႔ တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသည္ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခနွင္႔အတူ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ထန္းေတာကမ္းေျခမွ ေရတံခြန္ကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ေတာေတာင္ေက်ာက္ေဆာင္ေတြျပည့္နက္ေနတဲ့ သဘာ၀ကမ္းေျခ၏အလွအပမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ေလညင္းမ်ားနဲ႕အတူ မိမိတို႔၏ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးထြက္ျခင္း၊ ငါးရွာရန္ပိုက္ဆြဲထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္နိုင္သည့္အျပင္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားမွ ေက်ာက္ပြင္႔မ်ားကိုလည္း အေပ်ာ္တမ္းႏွုတ္ယူျပီး သေဘာၤသီးသုပ္လုပ္စားျခင္းမ်ား စသည့္အသုပ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္ပြင္႔ကို အသံုးျပဳစားသံုးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္ပြင္႔သည္ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းပါသည္။ အလွဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ရိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ ေအးျမသည့္ ေတာေတာင္တန္းမ်ားက မိမိ၏စိတ္ကို ေအးျမလန္းဆန္းေစပါသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကိုေရာက္တိုင္း ကမ္းေျခစံုေအာက္ အေရာက္ေလ့လည္လည္ပတ္ဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


yetagon-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
yetagon-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
yetagon-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
yetagon-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
yetagon-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
www.000webhost.com