က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား

School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္းအားလံုး ၁၃ ေက်ာင္းရွိပါသည္။
(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ဘဲကုန္း က်ိဳကၡမီျမိဳ႕
(၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ဗုဒၶ က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၄) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ၀က္သိုး က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၅) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း အလယ္ကုန္း၀ိဇယတိုးခ်ဲ့ က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၆) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း အလယ္ကုန္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၇) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) သီရိျမိဳင္ရပ္ က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၈) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၉) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း မဟာၿမိဳင္ က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕
(၁၀) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း သဲကုန္း ျမိဳ႕မေစ်းရပ္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕
(၁၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း အေနာက္တန္း က်ိဳကၡမီျမိဳ
(၁၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ျမနႏၵာ
(၁၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း အေနာက္ကြင္း

ေပးပို႔သူ - ဆရာေက်ာ္သူလင္း


School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

School
School
School
School
School
School
School
School
School
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

အထက-က်ိဳကၡမီ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း

ေအာင္ျမင္သူအားလံုးေပါင္း ၁၃၈ေယာက္ = ၆၁•၃၃၃ % ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀ ဦး ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး ၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး ၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၆ ဦး တို႔ အသီးသီးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင္႔ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား အ.ထ.က.က်ိဳကၡမီ ၂၄-၆-၂၀၁၆

www.000webhost.com