ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕

phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ေန႕

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕" ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕အသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ေန႔မွာ - 20-2-2015 ျဖစ္ပါသည္။


ေသြးလွဴဒါန္းလိုသူႏွင္႔ ေသြးလိုအပ္သူမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား..............
ကိုေဇယ်ာထြန္း (ခ) ကိုမင္းမင္း 09-7914-96382/ 09-2612-66643
ကိုသိန္းႏိုင္ 09-7924-02815
ကိုမ်ိဳးကိုကို၀င္း 09-7933-27406
ကိုရဲထြဋ္ 09-2557-55382
ကို၀င္းႏိုင္ဦး 09-79266-7627
မ၀ါ၀ါေ႒း 09-2559-85408


"ျဖဴ စင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕"၏ ေဆာင္ပုဒ္

ျဖဴစင္ေသာေမတၱာ စင္ၾကယ္ေသာေစတနာ
ႏွလံုးသားကသစၥာျဖင့္ လံုးဝေနာက္တြန္႔ျခင္းမရွိဘဲ
သားသားမီးမီး ႀကီးငယ္မဟူ
လူမ်ိဳးမေရြး လွဴမည့္ေသြးျဖင့္
မ်ားလူအေပါင္း အသက္ရွည္ေၾကာင္း
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းၾကမည္။


"ျဖဴစင္တို႔ေသြး လူမ်ိဳးမေရြး အျမဲေပးလွဴမည္"


ကိုမင္းမင္းမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့

phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
phyu-sin
ဓါတ္ပံု - ျဖဴစင္ႏွလံုးသားလူငယ္မ်ားေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
www.000webhost.com