ကရင္ေသာင္ရြာကမ္းေျခ

kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္ဟိန္း

ေရလယ္ဘုရားကမ္းေျခမွ သိမ္ေခ်ာင္းကမ္းေျခသို႔တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းကမ္းေျခႏွင္႔ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခသို႔ တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ေရတံခြန္ကမ္းေျခမွ ကဒါေထာက္ကမ္းေျခ ေရတံခြန္ကမ္းေျခမွကဒါေထာက္ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ကရင္ေသာင္ကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕လမ္း၀ကေနလည္း ကားဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ကရင္ေသာင္ကမ္းေျခ၏အလွအပမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ေလညင္းမ်ားနဲ႕အတူ မိမိတို႔၏ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးထြက္ျခင္း၊ ငါးရွာရန္ပိုက္ဆြဲထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္ျပီး ကရင္ေသာင္ ပြဲေတာ္ရာသီအခ်ိန္လည္း လူစည္းကားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလွပါသည္။ အလွဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအးျမသည့္ ေတာေတာင္တန္းမ်ားက မိမိ၏စိတ္ကို ေအးျမလန္းဆန္းေစပါသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကိုေရာက္တိုင္း ကမ္းေျခစံုေအာက္ အေရာက္ေလ့လည္လည္ပတ္ဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
kayintaung-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း
www.000webhost.com