ကဒါတ္ေထာက္ရြာကမ္းေျခ

Kadtahtu Beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္ဟိန္း

ေရလယ္ဘုရားကမ္းေျခမွ သိမ္ေခ်ာင္းကမ္းေျခသို႔တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းကမ္းေျခႏွင္႔ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခသို႔ တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ေရတံခြန္ကမ္းေျခမွ ကဒါေထာက္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္ကမ္းေျခမွကဒါေထာက္ကမ္းေျခသို႔ ေရွ႕ဆက္လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ၂၀မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာပါသည္။ ကဒါတ္ေထာက္ကမ္းေျခ၏အလွအပမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ေလညင္းမ်ားနဲ႕အတူ မိမိတို႔၏ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးထြက္ျခင္း၊ ငါးရွာရန္ပိုက္ဆြဲထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္ျပီး အဖြားရဲလွသိုက္္နန္း ပြဲေတာ္ရာသီအခ်ိန္လည္း လူစည္းကားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလွပါသည္။ အလွဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ရိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ ေအးျမသည့္ ေတာေတာင္တန္းမ်ားက မိမိ၏စိတ္ကို ေအးျမလန္းဆန္းေစပါသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကိုေရာက္တိုင္း ကမ္းေျခစံုေအာက္ အေရာက္ေလ့လည္လည္ပတ္ဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


kadtahtu beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

kadtahtu-beach
kadtahtu-beach
kadtahtu-beach
kadtahtu-beach
kadtahtu-beach
kadtahtu-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း
www.000webhost.com