ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခ

HtenTaw Beach
ဓါတ္ပံု - ကိုညီညီေထြး

ေရလယ္ဘုရားကမ္းေျခမွ သိမ္ေခ်ာင္းကမ္းေျခသို႔တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းကမ္းေျခႏွင္႔ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခသို႔ တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
ဆင္ပုန္းထန္းေတာကမ္းေျခသည္ ဆင္ပုန္းဂူ၀ကမ္းေျခနွင္႔အတူ ဆက္စပ္လ်က္ရွိျပီးလမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ၁၀မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာပါသည္။
ထန္းပင္ေတြတန္းစီေနတဲ့ထန္းေတာကမ္းေျခ၏အလွအပမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ေလညင္းမ်ားနဲ႕အတူ မိမိတို႔၏ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးထြက္ျခင္း၊ ငါးရွာရန္ပိုက္ဆြဲထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္နိုင္ပါသည္။
ထန္းေတာကမ္းေျခမွဆက္လက္သြားလွ်င္ ေရတံခြန္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ေရတံခြန္ကမ္းေျခတြင္ ေက်ာက္ပြင္႔မ်ားႏွုတ္ထြက္ျခင္း စသည့္တို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
အလွဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ရိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ ေအးျမသည့္ ေတာေတာင္တန္းမ်ားက မိမိ၏စိတ္ကို ေအးျမလန္းဆန္းေစပါသည္။
က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကိုေရာက္တိုင္း ကမ္းေျခစံုေအာက္ အေရာက္ေလ့လည္လည္ပတ္ဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

#‎သဘာဝအလွမ်ားစြာကို‬ လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ ထန္းေတာကမ္းေျခေလးရဲ႕ ပံုရိပ္မ်ား#
(By ကိုညီညီေထြး)


htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုညီညီေထြး
htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုညီညီေထြး
htentaw-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုညီညီေထြး

ဓါတ္ပံု - ညီညီေထြး
www.000webhost.com