ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္

GTB Bank GTB Bank

ဆက္သြယ္ရန္

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္မွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုေနပါ၏
က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ေန႔ 14.6.2015

  • Facebook Global Treasure Bank - Kyaikkhami
  • 057-75085,75067,75424, 09456586643,09456586634
  • အမွတ္ ၁၅၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းရပ္ကြက္။
    က်ိဳကၡမီျမိဳ႕


အီးေမလ္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ရန္

မိမိတြင္ ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္စာအုပ္ရွိမရွိ?

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္ေဖ့ဘြတ္ေပ့မွ ဆက္သြယ္ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းႏွင္႔ မူရင္းGlobal Treasure Bank ၀က္ဆိုဒ္Global Treasure Bank Official Website တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရွု႕ၾကပါရန္။

Kyaikkhami GTB Bank
ဓါတ္ပံု - က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္ေဖ့ဘြတ္ေပ့
Kyaikkhami GTB Bank
ဓါတ္ပံု - က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္ေဖ့ဘြတ္ေပ့
Kyaikkhami GTB Bank
ဓါတ္ပံု - က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္ေဖ့ဘြတ္ေပ့
www.000webhost.com