အနန္းစမ္းရြာကမ္းေျခ

anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

အနန္းစမ္းရြာသည္ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။
ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေရလယ္ဘုရား အနန္းစမ္း ဓမင္းဆိပ္မွာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ စက္စဲ ကမ္းေျခ ရွု႕ခင္းတစ္ေနရာ သဘာဝ အလွပမ်ားနဲ႔ အနန္းစမ္းရြာ
စာသား - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)


anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)

anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
anansan-beach
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း (ZA RA MAN)
www.000webhost.com