က်ိဳကၡမီျမိဳ႕အေၾကာင္း

Kyaikkhami Twon Entry
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း(ZA RA MAN)

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္လာလွ်င္ (၅၅)မိုင္ေ၀းျပီး ေရလမ္းခရီးျဖင္႔ မိုင္ (၃၀) ေ၀းေလသည္။ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ (၈.၃၆) က်ယ္၀န္းေသာ ကုန္းေျမေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ ျမိဳ႕မွာ သန္႔ရွင္းလွပသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏ အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခအနီးရွိ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားၾကီးေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားရသည္။ တိုက္နယ္ေဆးရံု၊ စာတုိက္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားရွိသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏ အတိတ္သမိုင္းမွာ က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားၾကီးနွင္႔အတူ ရွည္လ်ားလွသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွ ေမ်ာပါေရာက္ရွိလာသည့္ သဃၤန္းတံုးခံေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ မဆိုက္ကပ္မီကပင္ ရြာကေလးတစ္ရြာအျဖစ္ ရွိေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ (၈) ၀ါေျမာက္ သကၠရာဇ္ (၁၁၁)ခုႏွစ္၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕နယ္တစ္၀ိုက္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းႏွင္႔ က်ိဳကၡမီဘုရားတည္ရာ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚ၌ ေခတၱေနသန္႔စင္ေတာ္မူသြားေၾကာင္း သမိုင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာလာေသာအခါ က်ိဳကၡမီသည္ မုတၱမ (၃၂) ျမိဳ႕အပါအ၀င္ ၀ါဂရုျမိဳ႕စားၾကီး၏ ၾကီးၾကပ္မွုေအာင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၀ါဂရုျမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၆-ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္အျပီးတြင္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကို တနသၤာရီတိုင္း ရံုးစိုက္ရာျမိဳ႕အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတၱခဏသာျဖစ္ခဲ့ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၁-ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီး ျမိဳ႕နယ္ရံုးစိုက္ရာ ျမိဳ႕အျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္အမ္းမာ့စ္ကို အစြဲျပဳ၍ အမ္းမာ့စ္ျမိဳ႕ဟုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ ေခၚဆိုသည္။ ၄င္းျပင္ လူအမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း ဆားလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ကို ေရွးအခါက တံုေဇာင္ပိ (ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕)ဟု လည္းေကာင္း၊ ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ကို မုဆိုးမၾကီး၏ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္မွ ၾကြေရာက္ပါလာသည္ကို အစြဲျပဳ၍ မြန္ဘာသာျဖင္႔ ေက်ာ္ဟမီ (ဘုရားေမွ်ာ္ျမိဳ႕)၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သည္ သာယာလွပေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္၍ ပင္လယ္ေလညွင္းခံရာ ျမိဳ႕အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ကၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ ပို၍ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕သို႔ ရံုးမ်ားေျပာင္းေရြ႕၍ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕နယ္အစား သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ဟူ၍ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။


(က) တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္း

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ေမာင္လျမိဳင္ျမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ (၅၅)မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိျပီး သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၅)မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ၀ါခရုျမစ္ႏွင့္ ႏွစ္ကိုင္းေက်းရႊာ ဆင္ေတာင္ေက်းရႊာ ေတာင္ဘက္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ကမ္းေျခ ေျမာက္ဘက္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမိဳ႕၏ နယ္နိမိတ္ကို အေရွ႕ညာဘက္တြင္ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၀ါခရုျမစ္ပိုင္းထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေတာင္ေက်းရႊာႏွင့္ ၀က္ေလးေခ်ာင္း ပိုင္းျခားထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဘက္၊ အေနာက္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္တို႔တြင္ မုတၱမပင္လယ္ကမ္းေျခအားျဖင့္လည္းေကာင္း ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားပါသည္။

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အလ်ား (၄)မိုင္ခန္႔၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္(၂)မိုင္ (၁)ဖာလံုခန္႔ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၈ ဒသမ ၃၆)မုိင္ခန္႔ ရွိပါသည္။ ေျမဧရိယာအားျဖင့္ (၅၃၅၀)ဧက ျဖစ္ပါသည္။


(ခ) ေျမမ်က္ႏွာျပင္

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားမွာ ေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ ရွည္လ်ားျပီး ေတာင္ဘက္ပိုင္းသို႔ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာ ပံုသ႑ာန္ရွိပါသည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ရွည္လ်ားျပီး ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ရွည္ေမ်ာ က်ဥး္ေျမာင္းေသာ ဘဲဥပံုသ႑ာန္ရွိပါသည္။ ျမိဳ႕၏ ဧရိယာအတြင္းရွိ တညင္ေတာင္တန္းမွာ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ရွည္လ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ေတာင္တန္း ေတာင္စြယ္မ်ားမွအပ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ညီညာ ျပန္႔ျပဴးေနပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္မွာ ပင္လယ္ေရျပင္ (၈၄ ေပ)မွ (၁၀၈ ေပ)အထိ ရွိပါသည္။


(ဂ) ရာသီဥတု

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၏ ရာသီဥတုမွာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ား၏ သဘာ၀အတိုင္း အပူအေအး မွ်တျပီး ပင္လယ္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အထူးႏွစ္သက္သည့္ ပင္လယ္ ကမ္းေျချမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ရွုခင္းသာယာလွပျခင္းႏွင္႔ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရွဴရွုိက္ခံစားရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း လြန္ခဲ့သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးစဥ္က က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားၾကီး ကုန္းေတာ္ေပၚမွ တစ္မိုင္ခြဲခန္႔ရွည္ေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေသာ နယ္ပိုင္ျမိဳ႕ပိုင္ရံုးစိုက္ရာ ျမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အနိမ့္ဆံုး အပူခ်ိန္ (၆၀)ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွ (၈၆)ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္အထိ ရွိျပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ (၉၀)ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွ (၁၀၀)ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္အထိ ရွိပါသည္။ မိုးဦးရႊာသြန္းမွုမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ေမလ ဒုတိယပတ္ေလာက္တြင္ စတင္ရႊာသြန္းေလ့ရွိျပီး မိုးေရခ်ိန္လက္မမွာ ႏွစ္စဥ္ (၂၀၀)လက္မေက်ာ္ ရႊာသြန္းသည့္အတြက္ မိုးေကာင္းသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။

Credit to "က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ ေရလယ္ဘုရားၾကီးသမိုင္း" စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သူေက်ာင္းဆရာမ မသန္႕ဇင္ဦး အကူအညီျဖင္႔ ကိုလင္းႏိုင္ဦး စာျပန္ရိုက္ကူးေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

Kyaikkhami Twon Entry
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း(ZA RA MAN)
Kyaikkhami Twon Entry
ဓါတ္ပံု - ကိုေက်ာ္သူဟိန္း(ZA RA MAN)
www.000webhost.com