အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕

manyatanar
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့

စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔

(၂၉.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕တြင္ အ မ တ ဒါနအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။


📝📝အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္-

လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္မခဲြျခားပဲ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သူမ်ားကို သုႆန္သို႔ စနစ္တက်ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေခါင္း (ခ) သစ္သား/ဖိုင္ဘာ ေသတၱာကို အ မ တ ဒါနအျဖစ္ အခမ့ဲသြားေရာက္ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။


☎️ ဆက္သြယ္ရန္ ☎️

09-255702694 (ဦးသန္းေရႊ)

ဦးကိုကို၀င္းေဖ့ဘြတ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကိုခ်စ္မင္းကိုကိုမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။


a-ma-ta-dar-na
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
a-ma-ta-dar-na
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
a-ma-ta-dar-na
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
a-ma-ta-dar-na
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့

a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
a-ma-ta-dar-na
ဓါတ္ပံု - အမတဒါန က်ဳိကၡမီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ေဖ့ဘြတ္ေပ့
www.000webhost.com